Kontakt

Wydawnictwo „Wokół nas”
Rafał Budnik, Marek Kusto spółka jawna

ul. Kozielska 186
44-121 Gliwice

tel. +48 32 331-37-16, +48 32 331-37-18
e-mail: wydawnictwo@wokolnas.pl

NIP: 631-010-35-36

DZIAŁ HANDLOWY:

Agnieszka Syta – agnieszka.syta@wokolnas.pl
Dariusz Kmiecik – dariusz.kmiecik@wokolnas.pl

tel. +48 32 331 37 16, +48 32 331 37 18

DZIAŁ GRAFICZNY:

Klaudia Budnik – klaudia.budnik@wokolnas.pl
tel. +48 32 331 37 17

WŁAŚCICIELE:

Rafał Budnik – rafal.budnik@wokolnas.pl
tel. +48 601 492 504

Marek Kusto – marek@wokolnas.pl
tel. +48 603 759 197